Åke Marcusson om studiecirkelns historia och betydelse


Behovet av folkbildning är lika aktuellt nu som då. Åke Marcusson berättar varför. 

Vad låg till grund för Oscar Olssons idéer om studiecirkeln? Hur skapades föreningsbiblioteken – och hur kommer vi fram till meningen med livet tillsammans?  I denna film ser du Åke Marcusson, folkbildare och f.d. förbundsrektor på NBV, berätta om studiecirkelns och folkbildningens historia. Inte minst lyfter han vilken mening folkbildningen har för samhället, demokratin och oss människor. Då, som nu. 

4 views0 comments

Recent Posts

See All