Kärlekskampanj för folkbildningen

Under 2019 har folkbildningen och dess roll i samhället varit flitigt debatterad. Precis som andra demokratiska incitament är den en så fundamental och självklar del av vårt samhälle att vi riskerar att ta den för givet.


I en tid med kraftig ökad polarisering och växande motsättningar är bildning avgörande för framtiden. Vissa kommuner och regioner har under 2019 sänkt sina bidrag till folkbildningen. En del kommuner har helt valt att avstå från att stötta studieförbunden genom att ge 0 kronor i bidrag. Det är mot bakgrund av detta som Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet nu startar kampanjen Jag älskar folkbildning.


- Vår förhoppning är att vår kampanj Jag älskar folkbildning på ett positivt sätt ska bidra i den debatt som pågår, säger Binaji Marouf, kommunikationschef på NBV. För att visa på allt det magiska som händer när människor möts under folkbildningens paraply.


Tillsammans når studieförbunden över en miljon människor varje år som deltar i studieförbundens studiecirklar och kulturprogram. Det samlar totalt nära 20 miljoner deltagare. Studieförbundens uppgift är att stärka och utveckla demokratin genom människor som fritt och frivilligt vill utvecklas och få ny kunskap, tillsammans.


– En styrka i folkbildningen är att den inte är styrd. Ingen annan har satt agendan, säger NBV:s förbundsordförande Vidar Aronsson. Det är ingen som bestämmer vad folk ska tycka eller hur de ska lära sig något. Deltagandet är frivilligt och gruppen bestämmer tillsammans vad de vill lära sig.


Folkbildningen finns överallt i landet. I en tid av urbanisering, då glesbygden avfolkas och viktiga samhällsfunktioner försvinner från mindre orter, finns folkbildningen kvar. Tack vare lokala eldsjälar och studieförbund får alla, oavsett vart de bor möjlighet att ta del av kultur och utbildning. Dessa eldsjälar kommer att porträtteras och lyftas fram i kampanjen Jag älskar folkbildning.


Folkbildningen bidrar till ett rikt kulturliv


- Vi lever i ett samhälle med ökande kunskapsklyftor. I det läget är det ännu viktigare att värna folkbildningen, som ökar utbudet av kulturarrangemang runtom i hela landet. Även där andra aktörer tyvärr har dragit sig tillbaka, fortsätter Aronsson.


Genom folkbildningen erbjuds människor mötesplatser för att utifrån sina egna intressen bilda sig. Det kan vara att en grupp som lär sig ett nytt språk, nya insikter i en litteraturcirkel eller en grupp som träffas för att samtala om klimatet.
10 views0 comments